Vážany - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Sbor dobrovolných hasičů

 

hasiči

Sbor dobrovolných hasičů ve Vážanech procházel po dobu své existence obdobími rozvoje i útlumu, ale vždy byl nedílnou součástí života v obci. Ať už na straně pracovní - likvidace požárů a živelných pohrom, tak na straně kulturní - pořádání hodů, tanečních zábav aj. 


V obci byl hasičský sbor založen 26. dubna 1925. Za celou svou existenci byl nápomocen při likvidaci 13 požárů, které ve Vážanech vznikly. Více než polovina ohňů vzplála v prvních 20-ti letech existence sboru. Pro srovnání – v posledních 20-ti letech to byly jen 2 požáry. Ve většině případů to byly zásahy na rodinných domech, ale objevily se i požáry dílen či obilných polí.


Tak jak ubíhal čas a měnily se poměry v naší republice, měnily se i pohledy na hasičské hnutí. Z prvotních živelných a amatérských poměrů se postupně hasičský sbor stával opravdovým pomocníkem při řešení pohrom, které na občany přicházely. Dnes to již není sbor, jehož náplní je prvotní organizace prací při zásahu, nýbrž pomoc stálým zásahovým jednotkám např. v Uherském Hradišti. Snad i pro tuto moderní vymoženost stálých zásahových jednotek se činnost dobrovolných sborů stává v očích veřejnosti méně důležitou. Avšak krizové životní situace např. povodně, vichřice, evakuace obyvatelstva atd. – ukazují, že i tyto malé sbory jsou nedílnou součástí integrovaného záchranného systému. 

hasičiDnes má sbor 25 aktivních členů a dalších 20 přispívajících. Každoročně se zúčastňuje okrskového klání sborů z Kostelan, Nedakonic, Ořechova, Polešovic, Vážan a Tučap a pečuje o zásahovou techniku v obci. Z kulturních aktivit je možné jmenovat každoroční spolupořádání dětského dne, pomoc při lampionovém průvodu k osvobození obce, či pořádání tradičních hodů každý druhý rok. Největšími problémy sboru v současnosti jsou materiální zajištění a nedostatek nových mladých členů. To jsou také spolu se zajištěním požární ochrany v obci, nejdůležitější úkoly do dalších let. 

autor: ing. Antonín Šťastný