Vážany - Zjednodušená verze stránek

Nastavení velikosti písma
+

Svazek obcí Ořechov - Vážany

Poskytnutí dotace ze Zlínského kraje

Zlínský kraj poskytl obci Ořechov investiční dotaci z Fondu Zlínského kraje ve výši

803 000 Kč (což je 59,95 % z celkových způsobilých výdajů) na realizaci projektu

"Dokumentace pro provedení stavby Ořechov, Vážany - odkanalizování".